home

Tekstredactie

Tekstredactie is meer dan controle op de juiste spelling. Het omvat alles om kopij productiegereed te maken. Bijvoorbeeld controle op: omvang, beeldomschrijvingen, samenhang tekst en beeld, passend bij de belevingswereld van het kind, volgen van auteursinstructie (leerdoelen), juist niveau enzovoort. Uitgangspunt is dat de lesstof uitnodigend is voor kinderen, zodat leren een plezier wordt.

Als specialisatie controleer ik AVI-niveaus voor basisonderwijs (AVI-Start tot AVI-Plus). Hierbij hanteer ik dezelfde methode als CITO.

 CITO AVI-vignet