home

Digitaal

De productie van digibordsoftware en leerlingsoftware kan lastig zijn.

Een goed stramien is essentieel. Vooraf vastgelegd en niet achteraf.

Tijdsdruk en budget vragen om efficiënte controlerondes.

Onder de vlag van Dr. Digi van Noordhoff Uitgevers heb ik talloze schermen gerealiseerd. Zie www.drdigi.nl.

        Dr. Digi